FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ezek az időnként módosított feltételek minden szolgáltatásunkra vonatkoznak, amelyek közvetlenül vagy közvetve (a forgalmazókon keresztül) elérhetővé válnak online, bármilyen mobil eszközön, e-mailben vagy telefonon. A (mobil) weboldalunk vagy bármely alkalmazásunk bármely platformon (a továbbiakban együtt: „Platform”) keresztüli elérésével, böngészésével és használatával és / vagy egy foglalás lefolytatásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az alábbiakban meghatározott feltételeket (ideértve az adatvédelmi nyilatkozatot is).

Ezeket az oldalakat, ezeknek az oldalaknak a tartalmát és infrastruktúráját, amelyeket ezeken az oldalakon és a weboldalon keresztül nyújtunk, az Apartments Terra tulajdonosa, üzemeltetője és szolgáltatója, és kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra nyújtjuk, a meghatározott feltételek mellett. lent.

Foglaláskor a szerződést az Apartments Terra, Antuna Dalmatina 2, 51000 Rijeka, Horvátország, ÁFA: HR72572520132, az Apartments Terra Rijeka ingatlankezelőjével köti.

Az Apartments Terra szolgáltatásainak ezen a weboldalon történő foglalásával Ön elfogadja, hogy elolvasta, megértette és teljes mértékben elfogadja az alább felsorolt ​​összes szolgáltatási feltételt.
A jelen Általános Szerződési Feltételek az Apartments Terra és az Ügyfél közötti minden ügyletre vonatkoznak, minden egyéb feltétel kizárásával, függetlenül attól, hogy az Ügyfél írószerén, levelezésén vagy máshol szerepelnek-e, hacsak az Apartmens Terra írásban másként nem állapodik meg, és kifejezetten online foglalások.

ALKALMAZANDÓ JOG, JOGHATÓSÁG ÉS VITÁK MEGOLDÁSA

 

Ezeket a feltételeket és szolgáltatásaink nyújtását a horvát törvények szabályozzák és értelmezik. A fenti jogválasztás ellenére az a természetes személy, aki szolgáltatásainkat olyan célra veszi igénybe, amely a szakmáján vagy szakmáján kívülinek tekinthető (a továbbiakban „fogyasztónak” is nevezhető), hivatkozhat az Egyesült Államok törvényének kötelező rendelkezéseire. ország, ahol szokásos tartózkodási helyük van (azaz olyan rendelkezések, amelyeket az említett ország jogválasztási szabályainak megfelelően e jogválasztási klauzulától függetlenül alkalmazni kell; a továbbiakban: „kötelező rendelkezések”). Az ezen általános szerződési feltételekből és szolgáltatásainkból eredő esetleges vitákat kizárólag a horvátországi illetékes bíróságok elé terjesztik, a fogyasztó pedig a vonatkozó alkalmazandó kötelező rendelkezések végrehajtása miatt is eljárást indíthat azon ország bíróságain, ahol lakóhelye van, és a fogyasztó ellen csak annak az országnak a bírósága előtt lehet eljárást indítani, amelyben lakóhelye van. Fogyasztók számára (az Európai Gazdasági Térségben): Azt tanácsoljuk, hogy minden panaszról először értesítsen minket az Ügyfélszolgálatunkon keresztül. Ha ez nem oldja meg panaszát, feltöltheti panaszát az Európai Bizottság ODR platformján keresztül. Az online vitarendezési platform itt található: http://ec.europa.eu/odr. Lehetséges, hogy a szerződési feltételek eredeti angol nyelvű változatát lefordították más nyelvekre. A lefordított változat csak udvariassági és irodai fordítás, és a lefordított verzióból nem származhatnak jogok. A jelen feltételek és feltételek tartalmával vagy értelmezésével kapcsolatos vita, illetve az angol változat és a jelen feltételek bármely más nyelvi változata közötti ellentmondás vagy ellentmondás esetén az angol nyelvű változat a törvény által megengedett mértékben érvényesül, és érvényesül. legyen meggyőző. Az angol nyelvű változat elérhető a Platformunkon (az angol nyelv kiválasztásával), vagy írásbeli kérésére elküldjük Önnek. Ha ezen feltételek és feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné, végrehajthatatlanná vagy nem kötelezővé válik, akkor az összes többi rendelkezés kötelezi Önt. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezést ennek ellenére a hatályos jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényesíteni kell, és Ön legalább beleegyezik abba, hogy elfogadja az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű rendelkezés hasonló hatását, tekintettel a jelen feltételek tartalmára és céljára és feltételek.

 

NYILATKOZAT

 

A jelen feltételekben meghatározott korlátozásokra is figyelemmel és a törvény által megengedett mértékben csak azokért a közvetlen károkért vagyunk felelősek, amelyeket Ön ténylegesen elszenvedett, kifizetett vagy felmerült Önnek a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kötelezettségeink tulajdonítható hiányosságai miatt. a foglalás összesített költségének összesített összegére, az utazási foglalás visszaigazoló e-mailben meghatározottak szerint (akár egy eseményre, akár a kapcsolódó események sorozatára vonatkozóan). A törvény által megengedett mértékben azonban sem mi, sem tisztségviselőink, igazgatók, alkalmazottak, képviselők, leányvállalatok, kapcsolt vállalatok, forgalmazók, kapcsolt (terjesztési) partnerek, engedélyesek, ügynökök vagy mások, akik létrehozásban, szponzorálásban, promócióban vagy különben a webhely és annak tartalmának elérhetővé tétele felelős (i) minden büntető, különleges, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, a termelés elvesztéséért, a profit elmaradásáért, a bevétel elvesztéséért, a szerződés elvesztéséért, a goodwill elvesztéséért vagy károsodásáért. vagy hírnév, követelés elvesztése, (ii) az Utazásszolgáltató platformunkon elérhetővé tett (leíró) információival (beleértve az árakat, a rendelkezésre állás és a minősítéseket) kapcsolatos bármely pontatlanság, (iii) a szolgáltatás által nyújtott szolgáltatások vagy az általuk kínált termékek Utazásszolgáltató vagy más üzleti partnerek, (iv) bármilyen (közvetlen, közvetett, következményes vagy büntető jellegű) kár, veszteség vagy költség, amelyet Ön szenvedett el, fizetett vagy fizetett Önnek, az inabi használatából eredő, abból eredő vagy azzal összefüggésben a platformunk használatának késése vagy késése, vagy (v) bármilyen (személyi) sérülés, halál, anyagi kár vagy egyéb (közvetlen, közvetett, speciális, következményes vagy büntető) kár, veszteség vagy költség, amelyet Ön viselt vagy fizetett, akár az utazásszolgáltató, akár bármely más vállalkozásunk által okozott (jogi) cselekmények, hibák, jogsértések, (súlyos) gondatlanság, szándékos kötelességszegések, mulasztások, nem teljesítések, hamis bemutatások, jogellenes károkozás vagy szigorú felelősség miatt partnerek (ideértve bármely alkalmazottjukat, igazgatóikat, tisztjeiket, ügynökeiket, képviselőiket, alvállalkozóikat vagy kapcsolt vállalkozásokat), akiknek termékeit vagy szolgáltatásait (közvetlenül vagy közvetve) elérhetővé, felajánlják vagy népszerűsítik a Platformon vagy a Platformon keresztül, ideértve az esetleges (részleges) lemondásokat is, túlfoglalás, sztrájk, vis maior vagy bármilyen más esemény, amely nem áll rendelkezésünkre.

 

BIZTONSÁG ÉS ÉRTÉKEK

 

A szálláshelyen maradt értéktárgyakat saját felelősségére hagyja. Mi vagy helyi képviselőink nem vagyunk felelősek veszteségükért. Mint minden kiemelt helyen található bérleménynél, a betörés veszélye is fennállhat. Ha rendelkezésre áll, be kell kapcsolni a betörésjelzőket, széfeket kell használni, és megfelelő gondossággal kell eljárni a lopások és betörések ellen. Nem vállalunk felelősséget lopás vagy bármilyen más, a biztonsággal kapcsolatos bármilyen esemény okozta veszteségért, kárért vagy következményes veszteségért.

 

TÁRSADALMI ESEMÉNYEK ÉS EGYÉB FUNKCIÓK

 

Házirendünk nem engedélyezi a társasági eseményeket és egyéb funkciókat (fogadások, nagy koktélpartik) az ingatlanon, előzetes egyeztetés nélkül, saját magunk vagy a tulajdonos belátása szerint. Engedély szükséges minden olyan eseményhez, amelyen az ingatlan meghirdetése szerint több mint kétszer annyi ember vesz részt (beleértve az ünnepi partit is). Engedély megadása esetén további díjat számíthatnak fel.

 

VÁSZON

Az ágyneműt az ingatlan bérlése tartalmazza. Általában hetente egyszer cserélik, vagy külön kérésre és felár ellenében gyakoribbak.

 

SZEMÉLYZET

 

A weboldalon feltüntetett további szolgáltatások felár ellenében állnak rendelkezésre, bár ezek a szolgáltatások nem garantálhatók. Kérjük, értesítsen minket a lehető legrövidebb időn belül, és megpróbálunk segíteni. Nem vállalunk felelősséget a kiegészítő személyzetért vagy szolgáltatásokért. Bármilyen egyéb megállapodás, amelyet a személyzetével, vagy bármely más személlyel vagy a szolgáltatást nyújtó céggel köt le, miközben Ön a szálláshelyen tartózkodik, az Ön és a személyzet között van, és nem vállalunk felelősséget ezekért a szolgáltatásokért és azok feltételeiért.

 

VISELKEDÉS

 

A szerződést aláíró személy felelős pártja helyes és tisztességes viselkedéséért. Ha Ön és pártja nem viselkedik ilyen módon, a kulcstartó saját belátása szerint felkérheti Önt és pártját, hogy az ár visszatérítése nélkül hagyják el az ingatlant.

 

TISZTÍTÁS

 

Az ingatlan a bérleti időszak kezdetén tiszta lesz. A vendégek felelősek azért, hogy az üdülési szálláshely és minden bútor, felszerelés, effekt, felszerelés és felszerelés ugyanolyan állapotban és állapotban legyen, mint az ünnep kezdetén, és az üdülőhelyet ugyanabban a tisztaságban és általános rendben hagyják. amelyben megtalálták.

 

FELELŐSSÉG ÉS AZ INGATLAN TULAJDONOSA

 

Nem vállalunk felelősséget Ön vagy a foglalási űrlapon megnevezett bármely személy vagy a szálláshelyen tartózkodó más személy haláláért vagy személyi sérüléséért, kivéve, ha ez a mi vagy helyi képviselőink bizonyított gondatlanságából ered. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, megsértésért vagy késedelemért olyan okok miatt, amelyek ésszerű ellenőrzésünkön kívül esnek, ideértve, bár nem kizárólagosan, Isten cselekedeteit, robbanást, vihart, vihart, tüzet vagy balesetet, háborút vagy háborús fenyegetést, polgári zavart. , törvények, korlátozások, rendeletek, házirendek vagy bármilyen kormányzati vagy helyi hatóság részéről bármilyen intézkedés, sztrájkok, elzárások vagy más ipari fellépések, viták vagy kedvezőtlen időjárási körülmények. Minden ilyen esetben jogosult vagyunk a szerződést teljesítettnek tekinteni. Ilyen mentesítés esetén felelősségünk a nap időarányosan kiszámított nyaralás (fel nem használt) része tekintetében nekünk kifizetett összegek visszatérítésére korlátozódik. Nem tehetünk felelőssé olyan mechanikus berendezések meghibásodásáért, mint a szivattyúk, kazánok, uszodaszűrő rendszerek stb., Sem a közművek, például a víz, a gáz és az áram meghibásodásáért. Nem vagyunk felelősek a nyaralás határain túli vagy rajtunk kívül álló zajért vagy zavarásért.

 

PANASZOK

 

Abban a valószínűtlen esetben, ha csalódni fog az üdülési szállás miatt, először kapcsolatba kell lépnie velünk vagy helyi képviselőnkkel, aki megpróbálja megoldani a problémát. Amennyiben ez nem lehetséges, vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül a + 385 (0) 98 258 233 telefonszámon, vagy e-mailben küldje el az apartmansterrarijeka@gmail.com e-mail címet. Ha ezt követően mégis úgy érzi, hogy a problémát nem oldotta meg ésszerű megelégedésére, a nyaralásától való visszatérésétől számított 7 napon belül írásban közölje velünk észrevételeit. Ha a bérleti idő lejárta előtt elhagyja az ingatlant engedélyünk nélkül, elveszíti a kártérítés jogát.

 

FELELŐSSÉGEI

 

Meg kell őriznie az üdülési szállást és minden bútorát, felszerelését, effektusát, felszerelését és felszerelését ugyanabban a javítási állapotban és állapotban, mint az ünnep kezdetekor, és az üdülőhelyet ugyanabban a tisztaságban és általános rendben kell hagynia megtalálták. Ön felelős minden olyan kárért vagy veszteségért, amely az ingatlan vagy annak tartalma foglalkozása során felmerült, és felelős lesz a megfelelő kártérítés kifizetéséért törés vagy kár esetén.

 

PETS

 

Háziállat nem engedélyezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül. A Érkezés és távozás 14 óra között kell megérkeznie. és 11 óra. az ünnep kezdetének napján, és a szállást az utolsó nap 10 óráig kell elhagyni, hacsak másképp nincs meghatározva. Ha ezek az idõk nehézkesek, kérjük, jelezze nekünk a foglaláskor. Ha késik az érkezés, akkor erről értesítenie kell minket, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen hozni a nyaralóba való belépéshez.

 

HOZZÁFÉRÉS

 

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait, azonban az ingatlankezelőnek vagy képviselőjének ellenőrzés és karbantartás céljából szabad hozzáférést kell biztosítani az üdülési szálláshoz bármely ésszerű időpontban, bármilyen üdülés alatt.

 

SZABAD SZÁLLÁSHELYET FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYEK SZÁMA

 

Csak a foglalási űrlapon megnevezett személyek használhatják a szálláshelyet előzetes egyeztetés nélkül. A szálláshelyen tartózkodók száma nem haladhatja meg a szállásleírásban feltüntetett alvóhelyek számát, kivéve a két év alatti csecsemőket.

 

BEJEGYZÉS

 

A vendégeket a foglalás visszaigazolásakor regisztrálni kell. Az apartmanokban tartózkodó vendégek teljes nevét és adatait a foglalás visszaigazolásakor meg kell adni. Biztonsági okokból minden, az apartmanokba érkező vendég számára személyazonosító okmányt kell kérni.

 

INFORMÁCIÓ

 

Fenntartjuk a jogot, hogy az üzemeltetési követelmények fényében szükségesnek ítélt módosításokat hajtsunk végre az ingatlan specifikációjában. A folyamatos fejlesztés érdekében az ingatlantulajdonosok fenntartják a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassák a bútorokat, szerelvényeket, felszereléseket, létesítményeket vagy bármilyen tevékenységet, akár meghirdetve, akár korábban. Ha lényeges változások történnek a foglalás megerősítését követően, akkor indulás előtt értesítjük, ha van rá idő.

 

AZ ÖN MÓDOSÍTÁSAI

 

A foglalási visszaigazoló számla kézhezvételekor ellenőrizze a részleteket, hogy megbizonyosodjon a helyességükről. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tulajdonváltozást és / vagy az ünnepi dátumokat az egyik üdülés lemondásaként, a másik foglalás lefoglalásaként kezeljük.

 

ÖN TÖRLÉSE

 

Bármely lemondást Önnek (bármilyen okból) írásban kell megtennie, címezve nekünk a + 385 (0) 98 258 233 telefonszámon vagy az apartmentsterrarijeka@gmail.com e-mail címen. A lemondás tényleges napja az a nap, amikor írásos értesítést kaptunk. Ha legalább hat héttel lemondja az indulást, elveszíti az előlegét. Ha lemondja az indulástól számított hat héten belül, vagy ha a foglalást nem fizetése miatt töröltük, akkor a teljes üdülési költséget megilletjük. A

LEMONDÁS JAVÍTÁSA

 

Abban a valószínűtlen esetben, ha módosítani vagy törölni kell az üdülési visszaigazolásban meghatározott üdülési szállást, a lehető leghamarabb tájékoztatjuk Önt, és teljes egészében visszatérítjük az összes befizetett pénzt, és semmilyen más felelősség nem terheli.

 

(TOVÁBB) MEGFELELŐSÉG ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

 

Az Utazás lefoglalásával Ön elfogadja, hogy (i) e-mailt kapunk, amelyet röviddel az érkezési dátum előtt elküldhetünk Önnek, tájékoztatva Önt az úti célról, és bizonyos információkat és ajánlatokat biztosítva Önnek (ideértve a harmadik felek ajánlatát is, amennyiben ez Ön aktívan választotta ezeket az információkat), amelyek relevánsak az utazása (foglalás) és célállomása szempontjából, (ii) egy e-mailt az érkezés után, hogy értékeljük az utazási szolgáltatóval és az utazási szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokat, és (iii) egy e-mailt, amelyet tartózkodás után azonnal küldje el, meghívva Önt a vendégértékelési űrlap kitöltésére. Tekintse meg adatvédelmi és sütinkre vonatkozó irányelveinket, ha további információt szeretne arról, hogyan léphetünk kapcsolatba Önnel. Az Apartments Terra nem vállal felelősséget vagy felelősséget az utazásszolgáltató által a platformján vagy annak platformján keresztül folytatott bármilyen kommunikációért. Nem származhat semmilyen jog az utazásszolgáltatóval szembeni bármilyen kérésből vagy kapcsolattartásból, vagy bármilyen kommunikáció vagy kérelem beérkezésének visszaigazolásáról. Az utazásfoglalás megfelelő kitöltéséhez és biztosításához a helyes e-mail címet kell használnia. Nem vagyunk felelősek vagy felelősek (és nem vagyunk kötelesek ellenőrizni) az esetleges hibás vagy elgépelt e-mail címeket, pontatlan vagy hibás (mobil) telefonszámot vagy hitelkártya számot. Az Apartments Terra-val vagy az utazási szolgáltatással kapcsolatos igényt vagy panaszt haladéktalanul, de mindenképpen 30 napon belül be kell nyújtani a termék vagy szolgáltatás teljesítésének tervezett napjától (pl. Kijelentkezés napja). A 30 napos időszak után benyújtott bármely követelést vagy panaszt el lehet utasítani, és az igénylő elveszíti bármilyen kártérítési jogát. A folyamatos frissítés, valamint az árak és a rendelkezésre állás kiigazítása miatt határozottan javasoljuk, hogy foglaláskor képernyőképeket készítsen, hogy támogassa álláspontját (ha szükséges). Fogyasztók számára (az Európai Gazdasági Térségben): Azt tanácsoljuk, hogy minden panaszról először értesítsen minket az Ügyfélszolgálatunkon keresztül. Ha ez nem oldja meg panaszát, feltöltheti panaszát az Európai Bizottság ODR platformján keresztül. Az online vitarendezési platform itt található: http://ec.europa.eu/odr.

 

ELŐFIZETÉS, LEMONDÁS, MUTATÁS NÉLKÜL ÉS FINOM NYOMTATÁS

 

Az utazásszolgáltatóval történő utazásfoglalással elfogadja és elfogadja az adott utazásszolgáltató vonatkozó törlési és ki nem jelenési politikáját, valamint az utazásszolgáltató további (kézbesítési) feltételeit, amelyek az utazására vonatkozhatnak (beleértve a Platformunkon elérhetővé tett utazási szolgáltató finom nyomtatása és az utazásszolgáltató vonatkozó házirendje), ideértve az utazásszolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat és / vagy termékeket is. Az Utazási Szolgáltató vonatkozó (szállítási / vásárlási / felhasználási / fuvarozási) feltételeit az érintett Utazási Szolgáltatónál lehet beszerezni. Minden utazásszolgáltató általános lemondási és megjelenés nélküli házirendje elérhetővé válik platformunkon az utazásszolgáltató információs oldalain, a foglalási eljárás során, valamint a visszaigazoló e-mailben vagy a jegyben (ha van ilyen). Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos díjak, díjak vagy különleges ajánlatok nem érvényesek lemondásra, visszatérítésre vagy változtatásra. Meg nem jelenés vagy lemondás esetén az utazásszervező továbbra is alkalmazhatja az alkalmazandó városi / turisztikai adót. Kérjük, a foglalás előtt alaposan ellenőrizze az Ön által választott termék vagy szolgáltatás (foglalás) adatait az ilyen feltételek tekintetében. Felhívjuk figyelmét, hogy az olyan utazási foglalások, amelyek előleget vagy (részben vagy egészben) előre fizetést igényelnek, törölhetők (a mulasztás előzetes értesítése vagy figyelmeztetés nélkül), amennyiben a vonatkozó (fennmaradó) összeget nem lehet teljes mértékben beszedni a vonatkozó esedékes vagy fizetési dátum az Utazásszolgáltató vonatkozó fizetési politikájának és a foglalásnak megfelelően. A lemondási és előtörlesztési irányelvek az egyes utazások szegmensenként, termékenként vagy szolgáltatásonként változhatnak. Kérjük, figyelmesen olvassa el az apró betűs részt (az Utazástípusok alatt vagy Platformunk minden utazásszolgáltató oldalának alján) és a fontos információkat a foglalási visszaigazolásban további információkért. az utazásszolgáltató által alkalmazható irányelvek (pl. életkor követelmények, biztonsági letét, csoportos foglalások lemondásának elmaradása / pótdíjak, pótágyak / ingyenes reggeli nélkül, háziállatok / kártyák elfogadása). Késedelmes fizetés, hibás bank-, betéti vagy hitelkártya-adatok, érvénytelen hitel- / betéti kártyák vagy elégtelen pénzösszeg a saját felelősségére és számlájára tartozik, és Ön nem jogosult semmilyen (vissza nem térítendő) előre fizetett összeg visszatérítésére, hacsak az Utazásszolgáltató beleegyezik vagy másként engedélyezi (elő) fizetési és lemondási szabályzata alapján. Ha át szeretné tekinteni, módosítani vagy törölni szeretné utazási foglalását, kérjük, térjen vissza a visszaigazoló e-mailre, és kövesse az ott található utasításokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a lemondásért felszámolhatjuk az utazásszolgáltató lemondási, (előre) fizetési és meg nem jelenési szabályzatának megfelelően, vagy nem jogosult semmilyen (előre) kifizetett összeg visszafizetésére. Javasoljuk, hogy a foglalás előtt figyelmesen olvassa el a szállás szolgáltatójának lemondási, (előre) fizetési és a megjelenés nélküli megjelenési szabályait, és ne felejtse el a további befizetéseket időben végrehajtani, amire a vonatkozó foglaláshoz szükség lehet. Ha késve vagy késve érkezik a bejelentkezés napján, vagy csak másnap érkezik, akkor mindenképpen (időben / azonnal) közölje ezt az utazásszolgáltatóval, hogy tudják, mikor várják el, hogy elkerülje az utazás lemondását (foglalás ) vagy a nem-megjelenési díj felszámítása. Ügyfélszolgálatunk szükség esetén segítséget nyújthat az Utazásszolgáltató tájékoztatásában.

 

FOGYASZTÓK NÉLKÜL, CSAK UTAZÁSI SZOLGÁLTATÓK FIZETIK!

 

Hacsak másként nem jelezzük, szolgáltatásunk a fogyasztók számára ingyenes, mert sok más féllel ellentétben nem számítunk fel Önnek Utazási szolgáltatást és nem számítunk fel további (foglalási) díjakat az árhoz. Ön fizeti az Utazásszolgáltatónak az Utazási Foglalásban feltüntetett összeget (plusz - amennyiben az ár nem tartalmazza - a vonatkozó adókat, illetékeket és illetékeket (ha alkalmazható)).

 

ÁRAK

 

A megadott árak euróban / nap, a bérleti idő pedig heti, hacsak másképp nem jelezzük. Az utazási szolgáltatók által a weboldalunkon kínált árak rendkívül versenyképesek. Az utazás összes ára megjeleníti az áfát / forgalmi adót és minden egyéb adót (az ilyen adók változása esetén) és díjakat, kivéve, ha a weboldalunkon vagy a visszaigazoló e-mailben / jegyben másként szerepel. A jegyárak személyenként vagy csoportonként értendők, és érvényességükre vagy lejáratukra vonatkoznak, a jegyen feltüntetett esetben, ha van ilyen. Meg nem jelenés vagy lemondás esetén az utazásszervező alkalmazhatja az alkalmazandó díjakat és adókat (beleértve az idegenforgalmi / városi adót is). A valutaváltó csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem szabad megbízni benne, hogy pontos és valós idejű; a tényleges árak változhatnak. A nyilvánvaló hibák és hibák (beleértve a hibás nyomtatásokat) nem kötelező érvényűek. Minden különleges ajánlatot és akciót ilyennek jelölünk meg. Ha nincsenek felcímkézve, akkor nyilvánvaló hibák vagy hibák esetén nem szerezhet jogokat. Az apartmanok árai nem tartalmazzák: útlevelek vagy vízumok beszerzésének költségei, étkezések és italok, kiegészítő személyzet, szállítás, beleértve az utasbiztosítást, a többlet poggyászdíjakat, repülőjegyeket, repülőtéri adókat, bevásárlási szolgáltatást és étkezési letétet, valamint minden egyéb kiegészítő szolgáltatást az Apartments Terra-tól Vendégszolgáltatások listája. Minden további szolgáltatást általában előre kell fizetni a foglaláskor. Az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

 

SZOLGÁLTATÁSUNK HATÁLYA ÉS JELLEGE

 

A Weboldalon keresztül biztosítunk egy online platformot, amelyen keresztül az utazásszolgáltatók szakmai üzleti tevékenységük során hirdethetik, forgalmazhatják, eladhatják, népszerűsíthetik és / vagy (adott esetben) ajánlhatják termékeiket és szolgáltatásaikat megrendelésre, vásárlásra, foglalásra, bérlésre vagy bérlésre. bérelhet, és amely révén a Platform releváns látogatói felfedezhetik, kereshetik, összehasonlíthatják és megrendelést, foglalást, vásárlást vagy fizetést tehetnek meg (azaz az utazási szolgáltatást). Az utazási szolgáltatás igénybevételével vagy felhasználásával (pl. Utazásszobafoglalással az utazási szolgáltatáson keresztül) közvetlen (jogilag kötelező) szerződéses kapcsolatot létesít az utazásszolgáltatóval, akivel foglalást végez, vagy terméket vagy szolgáltatást vásárol (adott esetben) ). Attól a ponttól kezdve, amikor az utazási foglalást lefoglalja, kizárólag közvetítőként járunk el Ön és az utazásszolgáltató között, továbbítva az utazásfoglalás lényeges adatait az érintett utazásszolgáltató (k) nak, és megerősítő e-mailt küldünk Önnek az Ön nevében és nevében az utazásszolgáltató. Utazási szolgáltatásunk nyújtásakor az általunk nyilvánosságra hozott információk az Utazásszolgáltatók által nyújtott információkon alapulnak. Mint ilyen, az Utazásszolgáltatók, amelyek az utazásukat a Weboldalon forgalmazzák és népszerűsítik, hozzáférést kapnak rendszereinkhez, amelyeken keresztül teljes felelősséggel tartoznak az összes díj / díj / ár, elérhetőség, irányelvek és feltételek, valamint a webhelyünkön megjelenő egyéb releváns információk frissítéséért. Weboldal. Noha ésszerű szakértelmet és körültekintést fogunk igénybe venni az utazási szolgáltatásunk során, nem ellenőrizzük, hogy minden információ pontos, teljes vagy helytálló-e, és nem garantálhatjuk-e, és nem tehetünk felelőssé semmilyen hibáért (beleértve a nyilvánvaló és a tipográfiai hibákat) , bármilyen megszakítás (akár platformunk bármilyen (ideiglenes és / vagy részleges) meghibásodása, javítása, frissítése vagy karbantartása miatt, akár más módon), pontatlan, félrevezető vagy valótlan információ vagy az információ átadásának elmulasztása. Az utazásszolgáltató mindig felelős a weboldalon megjelenő (leíró) információk (beleértve az árakat / díjakat / árakat, irányelveket és feltételeket, valamint a rendelkezésre állást) pontosságáért, teljességéért és helyességéért. Weboldalunk nem képezi és nem tekinthető ajánlásnak vagy jóváhagyásnak az Utazásszolgáltatók minőségének, szolgáltatási színvonalának, minősítésének vagy (csillag) minősítésének, szállás típusának (vagy annak létesítményeinek, helyszínének, járműveinek (fő vagy kiegészítő)). termékek vagy szolgáltatások) elérhetővé teszik, kivéve, ha azt kifejezetten jelzik vagy másként előírják. Utazási szolgáltatásunk kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú használatra szolgál. Ezért nem engedélyezheti a weboldalunkon elérhető bármilyen tartalom vagy információ, szoftver, foglalások, jegyek, termékek vagy szolgáltatások újbóli eladását, mélyhivatkozását, használatát, másolását, megfigyelését (pl. Pók, kaparás), megjelenítését, letöltését vagy reprodukálását. bármilyen kereskedelmi vagy versenytevékenység vagy cél érdekében.

 

SZERZŐDÉS ALAKULÁSA

 

Foglalás előtt kapcsolatba kell lépnie velünk, hogy megerősítést nyerjünk arról, hogy a kiválasztott szálláshely elérhető a kívánt időpontokban. Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre állás és az árak változhatnak, de megkapja a naprakész árat. Miután úgy döntött, hogy folytatja, vegye fel a kapcsolatot Foglalási irodánkkal a + 385 (0) 98 258233 telefonszámon, vagy küldje el az apartmantrarijeka@gmail.com e-mail címen, hogy jelezze érdeklődését apartmanjaink foglalása iránt. Felhívjuk figyelmét, hogy ha e-mailt küld nekünk, meg kell adnia egy telefonszámot, hogy kapcsolatba léphessünk veled. Egyik tanácsadónk felhívja Önt, hogy megbeszélje a konkrét követelményeket és összegyűjtse a foglalás feldolgozásához szükséges információkat. Ezután e-mailt küldünk Önnek egy számlát, amely tartalmazza a foglalás részleteit. Miután ellenőrizte, hogy elégedett-e a számlában szereplő adatokkal, és hogy elolvasta-e a jelen Általános Szerződési Feltételeket, gondoskodnia kell a fizetésről az alábbi 3. bekezdésnek megfelelően. Áraink euróban vannak kifejezve. Minden fizetés euróban, dollárban (USD) vagy ennek megfelelő összegben, horvát kunában, banki átutalással történhet (a számla megjelenik a számlán). Kuna-ban történő fizetés esetén a hitelkártya-számlájára terhelendő összeget az ár euróból horvát kunába történő átszámításával kapjuk meg az Erste bank fizetési napján érvényes árfolyama szerint. A fizetés megszervezésével megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, amelyeket vagy a számlájával együtt küldünk Önnek, vagy ha telefonon foglal helyet, amely elérhető a weboldalon. Foglalása csak akkor lesz megerősítve és hatékony, ha a foglalási visszaigazolást kiadjuk a kaució (vagy a teljes ár, ha a foglalás kevesebb, mint 6 héttel az indulás előtt) kifizetésének biztosításakor. A foglalást 18 éven aluli személyek nem fogadják el. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel fenntartjuk a jogot a foglalás indoklás nélküli elutasítására.

 

DEFINÍCIÓK

 

Az Apartments Terra magánszemély, Marija Travaš Fadić asszony tulajdonában van, aki engedélyt kapott az illetékes minisztériumtól a háztartásban történő szállítási tevékenység végzésére, és a központ Rijekában található, az Antuna Dalmatina sz. 2. „Platform”: az Apartments Terra tulajdonában lévő (mobil) webhely. Az „utazás” azt a különféle utazási terméket és szolgáltatást jelenti, amelyet megrendelhet, megszerezhet, megvásárolhat, megvásárolhat, fizethet, bérelhet, biztosít, foglalhat, kombinálhat vagy teljesíthet az utazásszolgáltatótól. „Utazásszolgáltató”: szállás (pl. Szálloda, motel, apartman, panzió, bérbeadó), látnivalók (pl. (Téma) parkok, múzeumok, városnéző túrák) szolgáltatója, szállítási szolgáltató (pl. Autókölcsönzők, körutazások, vasút, repülőtér) utazások, autóbuszos túrák, transzferek), utazásszervezők, utazási biztosítások és minden egyéb utazási vagy kapcsolódó termék vagy szolgáltatás, amely időről időre rendelkezésre áll az Utazás lefoglalására a Platformon. „Utazási szolgáltatás”: online vásárlás, megrendelés, (megkönnyített) fizetési vagy foglalási szolgáltatás, amelyet az Apartments Terra felajánl vagy engedélyez a különféle termékek és szolgáltatások tekintetében, az Időszakos Utazásszolgáltatók által a Platformon rendelkezésre bocsátva. „Utazásfoglalás”: Utazás megrendelése, vásárlása, kifizetése, foglalása vagy lefoglalása.

 
Terra Rijeka Apartments - Accommodation in Rijeka and Grobnik - apartmani vacation Rentals
Terra Rijeka Apartments Accommodation Apartmani smještaj dnevni najam Appartamenti Fiume apartman Rijeka Grobnik stan na dan Digital Nomads/